Ubezpieczenie samochodu - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

 

inaczej ubezpieczenie komunikacyjne odnosi się do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i wszystkich pojazdów poruszających się po drogach. Jego główne zastosowanie to ochrona finansowa przed fizycznym uszkodzeniem oraz uszkodzeniami ciała będących rezultatem kolizji. Także przeciwko roszczeniom osób, które z naszej winy doznały szkody (uszkodzenie czyjegoś pojazdu bądź ciała), gdzie ubezpieczenie samochodu może być rozszerzone o wypłatę pieniędzy przez towarzystwo ubezpieczeń w przypadku kradzieży naszego samochodu, w przypadku uszkodzeń mechanicznych, kiedy to do kolizji doszło z naszej winy oraz w przypadku przyczyn od nas niezależnych jak np. katastrofy naturalne, wandalizm.

 

Gdzie ubezpieczenie samochodu?

 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybór ubezpieczyciela zależy w szczególności od ceny i zakresu ubezpieczenia, ten kto ubezpiecza samochód często kieruje się własnymi preferencjami, bazując na zdobytym doświadczeniu będzie wiedział które ubezpieczenie samochodu wybrać. Zapraszamy do kontaktu z nami, nasza agencja ubezpieczeniowa doradzi gdzie ubezpieczyć samochód. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak sprawdzić ubezpieczenie OC samochodu zapraszamy do kontaktu.

 

Dlaczego ubezpieczenie samochodu jest takie drogie?

 

Statystyki ukazują niższą szkodowość osób starszych, posiadających prawo jazdy od dłuższego czasu w związku z tym dla ubezpieczyciela osoby takie stanowią niższe do zaakceptowania ryzyko "biorąc na siebie" ubezpieczenie samochodu i co za tym idzie, mogą zaoferować niższą składkę za ubezpieczenie samochodu. Czynników takich jest więcej, poza wiekiem należy wskazać na historię ubezpieczeniową danej osoby, czyli jeżeli ktoś posiadał już ubezpieczenie samochodu to czy w okresie jego obowiązywania wystąpiła szkoda, czy też przebieg był bezszkodowy, stan cywilny, gdyż wg statystyk osoby w związku małżeńskim powodują mniej wypadków niż single, wykonywany zawód dlatego, że niektóre zajęcia mogą być rezultatem podwyższonego ryzyka, rodzaj samochodu, jego wartość, a także odległości, jakie pokonujemy w ciągu roku. Wielu ubezpieczycieli zaczyna stosować zniżki za ubezpieczenie samochodu w zamian za dostęp do GPS w smartfonie tzw. Usage-based insurance "UIB", np. "PHYD" Pay How You Drive.

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYLICZENIE UBEZPIECZENIA


RODZAJ, WYBÓR UBEZPIECZENIA

OC AC NNW ASSISTANCE SZYBY BAGAŻ

DANE POJAZDU DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM:

Rodzaj pojazdu:
Marka i model pojazdu:
Numer rejestracyjny: Pierwsza data rejestracji:
Data rejstracji w kraju: Pojemność i moc silnika:
Rodzaj paliwa:
Użytkowanie: Prywatny samochód Samochód firmowy
Ostatni ubezpieczyciel:
Ostatni dzień obecnego ubezpieczenia:

DANE WŁAŚCICIELA POJAZDU:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Kod pocztowy: Prawo jazdy od daty:
Numer telefonu: Adres e-mail:

CZY POJAZD POSIADA WSPÓŁWŁAŚCICIELA?

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Prawo jazdy od daty:

DANE DO UBEZPIECZENIA OC

Szkody w ostatnim roku OC: TAK NIE Wysokość zniżki na ostatniej polisie OC:

DANE DO UBEZPIECZENIA AC

Szkody w ostatnim roku AC: TAK NIE
Zniesiony udział własny: TAK NIE
Wykupiona amortyzacja: TAK NIE
Wysokość zniżki na ostatniej polisie AC:

DANE DO UBEZPIECZENIA NNW

Suma ubezpieczenia NNW:

DANE DO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI UBEZPIECZENIE W POLSCE I POZA GRANICAMI