Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia (Fidelity)

Ubezpieczenie firmy Łódź » Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia (Fidelity)

Na czym polega ochrona ubezpieczeniowa polisą Fidelity

 

  • Ubezpieczenie umożliwia odzyskania strat, jakie poniósł pracodawca w wyniku nadużycia.
  • Umożliwiamy zwrot całości lub części kosztów dodatkowych np.procesowych, do 20% wartości szkody.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pracowników, członków zarządów, członków rad nadzorczych oraz wspólników do 15% udziałów.
  • Możliwość wypłaty odszkodowania tymczasowego w kwocie do 50% wartości szkody, ale nie więcej niż 50 000 zł, jeszcze przed ostatecznym wyjaśnieniem odpowiedzialności sprawcy
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje siedzibę oraz miejsca wykonywania działalności gospodarczej pracodawcy znajdujące się w państwach Unii Europejskiej