Ubezpieczenie osobowe - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie osobowe

Ten rodzaj ubezpieczeń dotyczy w szczególności uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Przeważnie 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada 1% sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczymy się na 10 000 tys. zł, zapłacimy składkę w wysokości kilkudziesięciu zł, ale za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dostaniemy zaledwie 100 zł. Warto o tym pamiętać. Podwyższenie sumy ubezpieczenia, nawet dwukrotnie, skutkuje zazwyczaj nieznacznym wzrostem wysokości składki. Za to przy wypłacie odszkodowania różnica w jego wysokości może być spora.

 

Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy.

 

Jednak należy podkreślić że nie tylko zdarzenia negatywne objęte są tutaj odpowiedzialnością.

 

Doskonałym przykładem jest świadczenie wypłacane na okoliczność urodzenia się dziecka osobie ubezpieczonej, np. w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych.