Ubezpieczenie OCP - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie OCP

Ubezpieczenia transportowe » Ubezpieczenie OCP

OCPM - odpowiedzialność cywilna przewoźnika międzynarodowego.

Ubezpiecza przewoźnika stosownie do konwencji CMR, ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność przewoźnika za m.in.:

  • zaginięcie towaru,

  • uszkodzenie przesyłki,

  • niedotrzymanie terminu dostawy,

  • uznanie towaru za zaginiony,

  • zagubienie lub niewłaściwe użycie dokumentów wymienionych w liście przewozowym i dołączonych do niego,

  • niepobranie zaliczenia,

  • opuszczenie w liście przewozowym oświadczenia, iż przewóz bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę podlega przepisom konwencji CMR.