Ubezpieczenie OC zawodowe - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie OC zawodowe

OC zawodowe - w Polsce na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek ubezpieczenia OC zawodu. Wymóg taki odnosi się do zawodów wymagających dużej specjalizacji oraz takich, w przypadku których złe wykonywanie może narazić klienta na dotkliwą szkodę. Są to m.in.:

 • zarządców nieruchomości
 • inżynierów budownictwa i architektów
 • adwokatów
 • lekarzy
 • badacza i sponsora
 • czynności agencyjnych biur turystycznych
 • brokera
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
 • detektywów
 • biura księgowego
 • organizatorów imprez masowych
 • komorników sądowych
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych
 • notariuszy
 • pośredników w obrocie nieruchomościami
 • radców prawnych
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych
 • rzeczników patentowych
 • rzeczoznawców majątkowych
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • NZOZ/ZOZ

 

    Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. adwokaci i radcowie prawni, a także brokerzy ubezpieczeniowi.

   Rożnicą pomiędzy ubezpieczeniem OC firmy a ubezpieczeniem OC zawodowym jest fakt, iż szkody spowodowane działalnością zawodową czyli taką, do wykonywania której niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych są zazwyczaj wyłączone.
    Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, można zawrzeć dobrowolną umowę OC w przypadku wykonywania jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej nie objętej takim obowiązkiem. Umowę taką mogą także zawrzeć wszyscy ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wtedy, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.