Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta, członków jego najbliższej rodziny oraz zwierzęta domowe. Ochrona może działć nie tylko w domu, ale też podczas zakupów, zabaw z dziećmi, wakacji - także za granicą.