Ubezpieczenie należności Łódź - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie firmy Łódź » Ubezpieczenie należności

Ochroną ubezpieczeniową można objąć cały obrót firmy, dowolnych odbiorców, a nawet jednego wskazanego. Ubezpieczenie należności chroni przed brakiem zapłaty już od pierwszej transakcji. Składka roczna jest niezmienna a udział własny to 10% dla wszystkich odbiorców.

 

Co ubezpieczamy?
• Należności wynikające ze sprzedaży udokumentowane fakturami
z odroczonym terminem zapłaty, tzw. kredytem kupieckim


Kogo ubezpieczamy?
• Przedsiębiorców na wypadek braku zapłaty danych należności
przez odbiorców towarów/usług (klientów)


Czym jest ryzyko?
• Ryzyko to klienci naszych Ubezpieczających


Składka
• Sposób wyliczenia składki jest indywidualnie dobrany do rodzaju
oferowanej polisy

 


Ubezpieczenie należności służy:

 • Ochronie przed nieplanowanymi stratami, które mogą przesądzić o istnieniu firmy
 • Monitoringowi ryzyka przez cały okres trwania ubezpieczenia
 • Minimalizacji kosztów zbierania informacji o sytuacji finansowej potencjalnych klientów (przeniesienie wszystkich obowiązków na Ubezpieczyciela)
 • Długofalowej inwestycji w bezpieczny rozwój firmy – polisa minimalizuje wystąpienie ryzyka braku zapłaty

 


Dodatkowe korzyści ?

 • Lepszy dostęp do produktów finansowych – możliwość cesji praw do odszkodowania na finansujący bank (kredyt, faktoring pełny i niepełny) lub inny podmiot
 • Rezygnacja z uciążliwych dla odbiorców zabezpieczeń: przedpłat, gwarancji bankowych, akredytywy
 • Atrakcyjne warunki dla nowych odbiorców – odroczony termin zapłaty bezpieczniejszy już na początku współpracy
 • Utrzymanie dotychczasowych odbiorców – możliwość poprawienia warunków sprzedaży (dłuższy termin) i zwiększenia obrotów

 

 

 

Ubezpieczenie należności chroni firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami
jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta.

 • długi okres na zgłoszenie windykacji – 60 dni
 • samodzielne przedłużanie terminu płatności przez ubezpieczającego
 • ubezpieczenie należności powstałych do 90 dni przed rozpoczęciem umowy bez dodatkowych opłat
 • zwykły wypadek ubezpieczeniowy dla większości krajów już po 90 dniach
 • prezentacja oferty cenowej na pierwszym spotkaniu
 • ubezpieczenie sprzedaży do wszystkich krajów świata
 • możliwość dopasowania warunków polisy do własnych potrzeb
 • najkorzystniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • pomoc Serwisu Klienta
 • system on-line do obsługi polisy
 • progresywny zwrot składki za bezszkodowość
 • możliwość zmiany stawki składki przy wyborze innej opcji
 • zasady rozliczania spłat zgodnie z zasadami rachunkowości
 • możliwość refundacji kosztów windykacji