Ubezpieczenie ładunku - CARGO - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie ładunku - CARGO

Ubezpieczenia transportowe » Ubezpieczenie ładunku - CARGO

Co z cargo?
Przy realizacji transportu warto pomyśleć o ubezpieczeniu samych towarów, z uwzględnieniem przewozu, przeładunku czy też magazynowania. Ochronie podlegać mogą również załadunek i wyładunek. Polisy typu cargo mają niezwykle szeroki zakres pokrycia – sytuacje losowe, działanie żywiołów, uderzenie przedmiotu w transport, wypadek, wandalizm, kradzież, włamanie i wiele więcej.

 

Adresatem tego rodzaju ubezpieczenia jest właściciel ładunku.

Przedmiotem ubezpieczenia CARGO są ładunki przewożone wszystkimi rodzajami transportu w Polsce i w transporcie  międzynarodowym.

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na ubytku, utracie, uszkodzeniu podczas transportu, załadunku i rozładunku.

Może być to polisa jednostkowa, lub umowa zawarta na rok lub czas nieokreślony.

 

Ryzyka, jakie są objęte ubezpieczeniem to najczęściej:

  • zdarzenia losowe

  • wypadek środka transportu

  • uderzenie spowodowane przez urządzenie wyładowcze

  • rabunek (rozbój), kradzież z włamaniem

  • zabór środka transportu

 

Umową ubezpieczenia mogą być też wszystkie zdarzenia. W tej ostatniej opcji występują wyłączenia odpowiedzialności odnośnie do miejsca postoju środka transportu, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież ładunku, kiedy środek transportu zaparkowany jest poza:

  • parkingiem strzeżonym lub stacją benzynową 24h.