Ubezpieczenia PZU Łódź - MAGRO Łódź

PZU Ubezpieczenia Łódź

MAGRO Ubezpieczenia Łódź » PZU Ubezpieczenia Łódź

Uniwersalna instytucja ubezpieczeniowa!


Jej tradycje sięgają 1803 roku, a swoją działalność rozpoczęli w 1921 roku wraz z powołaniem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (na górnej tabliczce lata 1803 i 1921). W latach 1927–1952 spółka działała jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, aw latach 1952–1990 jako Państwowe Towarzystwo Ubezpieczeń (dzięki uzyskanemu w 1952 r. Monopolowi jest obecnie największym zakładem ubezpieczeń w kraju).

Po przemianach ustrojowych (1989 r.) PZU przekształciło się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 2002 roku firma gospodarcza na rynku litewskim, a następnie w 2005 roku na rynku ukraińskim. Powszechny Zakład Ubezpieczeń przechodzi również przygotowania bankowe. Posiada ponad 25% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku S.A. oraz część BPH i prawie 33% akcji Banku Pekao.


Główne obszary inwestycji różnią się od ubezpieczeniowych, PZU definiuje swoją działalność inaczej niż 20 lat temu;

Nowe PZU to znacznie więcej niż ubezpieczenia. Nasze spółki prowadzą działalność nie tylko w zakresie ubezpieczeń na życie, majątkowych i zdrowotnych, ale także w zakresie produktów inwestycyjnych, emerytalnych, zdrowotnych i bankowych. . z którym zmierzy się cała branża. "

 

PZUW, spółka powołana przez PZU, oddział ubezpieczeń wzajemnych polskiej Grupy PZU, to nowocześnie rozwijająca się na świecie firma ubezpieczeń wzajemnych - najnowsza wersja raportu Global 500 przygotowanego przez Międzynarodową Federację Spółdzielczych Towarzystw Ubezpieczeń i Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (ICMIF).

Wysoka pozycja PZUW to efekt dynamiki przypisu składki w 2017 roku, który wyniósł 178%. PZUW z marżą 101,6 mln USD został przekazany w tym raporcie po raz pierwszy. Rafał KILIŃSKI, Prezes Zarządu PZUW, zauważa: „Jesteśmy dumni, że drugi rok działalności TUW PZUW został doceniony na arenie międzynarodowej. Wyniki osiągnięte w 2017 roku uczyniły go jednym z towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na świecie”. TUW PZUW jest odpowiedzią grupy kapitałowej PZU na stale rozwijające się ubezpieczenia wzajemne, które dają możliwość zarządzania kosztami, optymalizacji kosztów kontraktów oraz zawierania umów ubezpieczenia rentowności, szpitali i jednostek samorządu terytorialnego.

Raport Global 500 plasuje 500 na świecie pod względem składek na ubezpieczenia wzajemne i spółdzielcze. Według raportu 500 globalnych tytułów ubezpieczeń wzajemnych łączny przypis składki ubezpieczeniowej w 2017 r. o wartości prawie 1,2 bln USD. Ich łączny dochód ze składek wzrósł w przyszłości w 2017 roku o 1,1% w stosunku do poprzedniego. Jeśli chodzi o branże, składki majątkowe wzrosły silniej, osiągając 4,5% do 569 miliardów dolarów w 2017 roku. Aktywność życiowa 500 firm na całym świecie spadła o 1,9% w 2017 roku, osiągając 603 miliardy dolarów.

W raporcie podkreślono również, że w okresie 10 lat od początku kryzysu finansowego (2007-2017) dochody ze składek w globalnym systemie ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych wzrosły łącznie o 30% w porównaniu z 17% wzrostem globalnego sektor ubezpieczeń. W efekcie udział ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych w rynku światowym wzrósł z 24,0% w 2007 r. Do 26,7% w 2017 r. W konsekwencji udział ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych w rynku światowym wzrósł z 24,0% w 2007 r.. do 26,7% w 2017 roku

W 2017 r. 922 mln członków / ubezpieczonych było obsługiwanych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych / spółdzielczych, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z 2012 r. Rosnący pozytywny wpływ społeczno-gospodarczy sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielni widoczny był również we wzroście liczba osób zatrudnionych w tym sektorze, która osiągnęła 1,16 mln w 2017 r., co oznacza wzrost o 24% od 2007 r.


Rozmyślasz nad wyborem pomiędzy PZU vs AVIVA?

W naszej agencji ubezpieczeniowej w Łodzi posiadamy pełną ofertę PZU.

 

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC samochodu?

KALKULATOR OC