Gwarancje ubezpieczeniowe | gwarancja ubezpieczeniowa - MAGRO Łódź

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Jest ona zabezpieczeniem właściwego wykonania umowy i służy zamawiającemu w razie przyszłych roszczeń wobec wykonawcy. W wielu przypadkach wpłatę kaucji na rzecz kontrahenta można zamienić na gwarancję ubezpieczeniową. Zaletami takiego rozwiązania są niewątpliwie niski koszt gwarancji ubezpieczeniowej oraz brak potrzeby zamrażania gotówki.

 

Niezaprzeczalną korzyścią gwarancji ubezpieczeniowej jest rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany między innymi dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi blokować płynności finansowej np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń gotówkowych wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Gwarancja taka może również zabezpieczać beneficjenta przed wadami fizycznymi lub prawnymi przez umówiony przyszły okres, np. 5 lat, gdy wykonawca może już nie istnieć.

 

Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej nasz kontrahent ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki. Jest ona potwierdzeniem pozytywnej oceny sytuacji finansowej przez niezależną instytucję finansową.

 

Z dostepnych na rynku ubezpieczeniowym możemy wyróznić następujące gwarancje ubezpieczeniowe;

- gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium

- gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania

- gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

- gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki

- gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty podwykonawcom

- gwarancja ubezpieczeniowa OPZ

- gwarancje łączone

 

Jednocześnie gwarancje ubezpieczeniowe są powszechnie akceptowane. Jako przykłady można tutaj podać taką forme zabezpieczenia jako wymóg wpisu do rejestru organizatorów turystyki, operatora opłat drogowych Via Toll akceptującego gwarancje ubezpieczeniowe w systemie post-paid, operatorów kart paliwowych wymagających wpłaty kaucji, lub gwarancji ubezpieczeniowej dla odroczonego terminu płatności, uzyskania licencji transportowej, gdzie dla pierwszego samochodu ciężarowego musimy przedstawić zabezpieczenie w postaci gotówki lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości €9000, a dla każdego następnego €5000 (wymóg UE). Karnet TIR wydawany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, do jego uzyskania Zrzeszenie również wymaga przedstawienia gwaracji ubezpieczeniowej.

Gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancja wykonania umowy, gwarancje kontraktowe, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancje wadium, gwarancje usunięcia wad i usterek, gwarancja ubezpieczeniowa łódź, gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty podwykonawcom