Gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium - MAGRO Łódź

Gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium

Gwarancje ubezpieczeniowe  » Gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium

Gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium - często warunkiem wstępnym do wzięcia udziału w przetargu lub aukcji jest wpłata wadium w ściśle określonym terminie. Nie sprostanie temu warunkowi dyskwalifikuje uczestnika aukcji czy przetargu, dzięki gwarancji ubezpieczeniowej wpłaty wadium przedsiębiorca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków. W przypadku kiedy oferent wygra, a uchyla się od zawarcia umowy wówczas organizator może zatrzymać całość lub część wadium. Suma gwarancyjna tego rodzaju gwarancji stanowi ekwiwalent wadium. Gwarancja ubezpieczeniowa wadium zapewnia, że w przetargu będą brały udział podmioty rzeczywiście zainteresowane wykonaniem umowy, która jest jego celem.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium