Gdzie najtańsze ubezpieczenia OC i AC - MAGRO Łódź

Gdzie najtańsze ubezpieczenia OC i AC

Ubezpieczenia przez Internet » Gdzie najtańsze ubezpieczenia OC i AC

Co wpływa na ceny OC i AC samochodu?

Wbrew powszechnej opinii, cena pakietu ubezpieczenia OC AC nie zależy wyłącznie od bezszkodowej jazdy. Koszt ponoszony przez nas co miesiąc to wypadkowa wielu indywidualnych czynników. Przyjrzyjmy się z bliska najważniejszym z nich.

Krótka historia naszych wspólnych podróży, czyli wspomniana już bezszkodowa jazda. Nie ma co ukrywać, że klasyfikacja Bonus/Malus (liczona oddzielnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia) pełni kluczową rolę w zakresie obliczania comiesięcznej składki. Warto nadmienić, iż czynnik ten dotyczy wszystkich lat ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 12 miesięcy.

Wiek kierowcy. Z OC i AC samochodu jest podobnie jak z kredytem bankowym. Czym dłuższą historię kredytową posiadamy, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy pożyczkę. Młodzi kierowcy zmuszeni są płacić większe składki, aniżeli doświadczeni posiadacze auta.

Miejsce zamieszkania kierowcy. Czynnik ten nie wymaga szerszego omówienia. Użytkowanie pojazdu w miejscu, gdzie ryzyko wypadku jest większe (np. duże miasto) poskutkuje większą składką ubezpieczenia – jednak zawsze warto poszukać oferty gdzie najtańsze OC i AC będzie!

Na nieco mniejsze koszty możemy liczyć w przypadku kontynuacji ubezpieczenia OC/AC bądź w sytuacji, gdy współpracowaliśmy bądź nadal współpracujemy z danym ubezpieczycielem w innym zakresie.

Nie zapominajmy, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada własną metodę szacowania wysokości ubezpieczenia, a także naliczania zniżek.

Nieco innym zasadom podlegają ubezpieczenia OC i AC pojazdów firmowych tzn. ubezpieczenia flotowe. Przykładowo, jednym z kryterium jakie bierze się pod uwagę w przypadku obliczania składki takowej polisy, oprócz wyżej wymienionych, jest ilość posiadanych pojazdów. Równie ważne są: struktura floty (rodzaj pojazdów), rodzaj prowadzonej działalności, a także rodzaj oraz wiek samochodów.

Gdzie ubezpieczenia samochodu i gdzie ubezpieczenia OC i AC?

Satysfakcjonujące nas ubezpieczenie AC OC Łódź – w wysokości adekwatnej do zakresu usług – otrzymamy wyłącznie w sprawdzonym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, którego ofertę przedstawi Magro Ubezpieczenia.

 


Kontakt do nas:
Magro Ubezpieczenia - tel. 572 810 576

Ubezpieczenie OC AC Łódź

 

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYLICZENIE UBEZPIECZENIA


RODZAJ, WYBÓR UBEZPIECZENIA

OC AC NNW ASSISTANCE SZYBY BAGAŻ

DANE POJAZDU DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM:

Rodzaj pojazdu:
Marka i model pojazdu:
Numer rejestracyjny: Pierwsza data rejestracji:
Data rejstracji w kraju: Pojemność i moc silnika:
Rodzaj paliwa:
Użytkowanie: Prywatny samochód Samochód firmowy
Ostatni ubezpieczyciel:
Ostatni dzień obecnego ubezpieczenia:

DANE WŁAŚCICIELA POJAZDU:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Kod pocztowy: Prawo jazdy od daty:
Numer telefonu: Adres e-mail:

CZY POJAZD POSIADA WSPÓŁWŁAŚCICIELA?

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Prawo jazdy od daty:

DANE DO UBEZPIECZENIA OC

Szkody w ostatnim roku OC: TAK NIE Wysokość zniżki na ostatniej polisie OC:

DANE DO UBEZPIECZENIA AC

Szkody w ostatnim roku AC: TAK NIE
Zniesiony udział własny: TAK NIE
Wykupiona amortyzacja: TAK NIE
Wysokość zniżki na ostatniej polisie AC:

DANE DO UBEZPIECZENIA NNW

Suma ubezpieczenia NNW:

DANE DO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI UBEZPIECZENIE W POLSCE I POZA GRANICAMI