Gwarancja należytego wykonania umowy Łódź - MAGRO Łódź

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancje ubezpieczeniowe  » Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy (robót) stosowane są w określonych branżach (np. na rynku usług budowlanych) i mają na celu zabezpieczenie roszczeń inwestora na wypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Gwarancja należytego wykonania umowy bywa niekiedy jednym z podstawowych warunków zawarcia kontraktu, gdyż zwiększa wiarygodność wykonawcy kontraktu, przez co zamawiający zyskuje pewność, iż usługa zostanie należycie wykonana. Polegają one na tym, że zakład ubezpieczeniowy (gwarant) zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) w razie zaistnienia zdarzenia wymienionego w gwarancji. Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej jest czynnością odpłatną. Zazwyczaj obejmuje ona okres realizacji inwestycji (budowy) oraz, w przypadku ubezpieczeniowych gwarancji łączonych wyznaczony okres rękojmi po zakończeniu inwestycji.

Gwarancja należytego wykonania umowy